© foto Tim Brown

HANDELT TRUMP WEL JUIST?

Door samenwerking tussen landen en het vervagen van nationale grenzen is de internationale handel, met name sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, enorm toegenomen. De geschiedenis sindsdien leert ons dat vrijhandel meestal leidt tot toename van de totale welvaart in de wereld en zelfs tot toename van de welvaart in alle betrokken landen.

Protectionisme, het beschermen van de nationale economie tegen buitenlandse concurrentie, belemmert de vrijhandel en leidt veelal tot afname van de totale welvaart in de wereld en van de welvaart in de betrokken landen.

Het door Trump gehanteerde “beggar-thy-neighbor”-beleid, hetgeen zoiets betekent als “het oplossen van je eigen problemen ten koste van je buren”, brengt een toename van de totale welvaart in de wereld in gevaar en kent ook grote risico’s voor de Verenigde Staten zelf. Dit beleid is des te opvallender wanneer het producten betreft, in dit geval bijvoorbeeld hoogwaardig staal, die de Verenigde Staten zelf niet produceert en waarover het zonder import niet kan beschikken.

Trump twijfelde over het ongewijzigd voortzetten van zijn protectionistische beleid en schoof de definitieve besluitvorming op naar 1 juni 2018.

Op 31 mei heeft de Verenigde Staten echter toch besloten tot het opleggen van importheffingen op staal en aluminium afkomstig uit Canada, Mexico en de Europese Unie.

Trumps beleid blijft onvoorspelbaar, maar iets meer “je eigen problemen oplossen zonder je buren op kosten te jagen” zou toch wel wenselijk zijn.

Ger de Kwaasteniet Tom van Lindert